مرور برچسب ها

10 اردیبهشت روز خلیج فارس

روز ۱۰ اردیبهشت در تقویم ، روز ملی خلیج فارس نامیده شده است. علت چیست ؟

مقدمه پس از تحریف نام خلیج فارس دراطلس مشهور جهانی بنام نشنال جئوگرافیک که از سال تأسیس ۱۸۸۸ همواره نام خلیج فارس را بکار برده برای اولین بار در نسخه جدیددر آبان سال ۱۳۸۳ نام جدیدی را در کنار نام…