مرور برچسب ها

چگونه اسب‌ها زره‌پوش شدند؟

ابتکارات نظامی در دوران ایران باستان

ایرانیان از دیرباز به جنگاوری و ابتکارات نظامی‌شان مشهور بودند و شاید کمتر دوره‌ای در تاریخ بوده باشد که نیروهای نظامی ایران از شهرتی خاص و عالمگیر در آن برخوردار نباشند. یکی از مهمترین جلوه‌های…