مرور برچسب ها

چکیده ای از تحقیق

تحقیق آماده در مورد مهار نفس

چکیده ای از تحقیق با دشمن نفس، صلح کردن ننگ است چون در همه حال، با خرد در جنگ است هر چند سخن ز آشتی می گوید خصمی است که آتش بس او نیرنگ است1 «نفس»، در قرآن و حدیث و متون عرفانی و فلسفی،…