مرور برچسب ها

پیشرفت بسکتبال بعد از جنگ جهانی اول

تاریخچه ، قوانین و انواع پرتاب ها در بسکتبال

ورزش بسکتبال يک بازي گروهي و هيجان آوري است که در آن بازيکنان بايد داراي سرعت عمل و تحرک بسيار باشند . خصوصياتي چون آمادگي جسماني ، وقت شناسي ، همکاري ، گذشت ، سرعت و دقت و همچنين ابتکارات و فنوني که…