مرور برچسب ها

پژوهش پژوهشگري و پژوهشنامه نويسي

تفاوت بین پژوهش و پژوهشگر

 مقدمه  در قرآن فرموده که نه در عمل شخصی خود از غیر علم  پیروی کن و نه به هنگام قضاوت درباره­ی دیگران، نه شهادت به غیر علم بده و نه به غیر علم اعتقاد پیدا کن زیرا انسان در برابر اعضای بدنش مسؤل است و…
رفتن به نوارابزار