مرور برچسب ها

پوستر با کیفیت شهدای هسته ای

تحقیق در مورد شهدای هسته ای

زندگی نامه شهدای دانشمند هسته ای شهیدان ستاره های درخشانی هستند که با نور خود، راه هدایت و کمال را روشن نگه می دارند. هر یک از این ستارگان درخشان(شهدا)، می تواند عالمی را روشن کند. بنابراین، حقیقت…