مرور برچسب ها

عکس برگ های رنگی

آیا برگ های رنگی دارای کلروفیل می باشند

 در پاییز طول روز کاهش می‌یابد و تغییرات زیادی در دما ایجاد می‌شود. همان گونه که در بالا ذکر شد، رنگ‌دانه‌های کلرو فیل در حضور نور خورشید تولید می‌شوند. در طول پاییز کلرو فیل کم‌تری تولید می‌شود، چرا…