مرور برچسب ها

سیستم گزارش خط تولید

گزارش کارآموزی در شهرداری

معرفی شهرداری شهرداري دزفول از قديمي ترين شهرداري هاي کشور و اولين شهرداري استان خوزستان وپنجمين شهرداري کشور است و تأسيس آن سال 1299 ه.ش مي باشد . درجه اين شهرداري 10 و تعداد پرسنل آن به غير از…