مرور برچسب ها

سیاست‌های اقتصادی امیرکبیر

زندگی نامه کامل میرزا تقی خان امیر کبیر ( تولد تا مرگ )

گذري بر زندگي ميرزا تقي خان اميرکبير اهل فراهان است و دست پرورده خاندان قائم مقام فراهاني. فراهان همچون تفرش و آشتيان مجموعاً کانون واحد فرهنگ ديواني و "اهل قلم" بود؛ ناحيه اي مستوفي پرور. چه بسيار…