مرور برچسب ها

سیاره ناهیدگرم تراست یامشتری

سیّاره ی ناهید گرمتر است یا زهره؟

در منظومه شمسی ما سیاره ناهيد (زهره) بعد از تیر (عطارد) دومين سياره نزديك به خورشید است. ناهيد داغ ترين سياره در منظومه شمسي ما است. اين سياره با ابرهاي اسيد سولفوريكي كه به سرعت در حال چرخش و حركتند…