مرور برچسب ها

حکومت مذهبی ایران

نخستین حکومت مذهبی ایران

در مورد پیدایش شیعه می‌توان از دو زاویه وارد بحث شد؛ یکى از زاویه شیعه به معناى پیرو على(ع) و دیگرى شیعه به معناى جمعیت سیاسى – مذهبى، که در این مطلب، مقصود، حکومت شیعی است. رسمی‌شدن مذهب شیعه در…