مرور برچسب ها

حمله به ایران

زندگی نامه اسکندر مقدونی و حمله به ایران

حمله اسکندر مقدونی به ایران اِسکَنْدَر مَقْدونی (۳۵۶تا ۳۲۳پیش از میلاد) در ایران مشهور به «اسکندر گجسته» (به معنای اسکندر ملعون)و در غرب مشهور به «اسکندر کبیر»، وکشورگشای اهل مقدونیه در سدهٔ چهارم…