مرور برچسب ها

حجاب شرعي

ریشه های تاریخی اعتقاد مردم ایران به حجاب

 لباس پوشيدن سابقه‏اى به اندازه حيات انسان دارد و جز پيروان يكى از مكاتب فكرى كه بر لزوم برهنه زيستى پاى مى‏فشارند، همه افراد به نوعى آن را تجربه مى‏كنند. يكي از امتيازات انسان، در مقايسه با موجودات…
رفتن به نوارابزار