مرور برچسب ها

تحقیق در مورد پورياي ولي

تحقیق در مورد پوریای ولی

نام و لقب نام آن چنانکه دانسته است، پهلوان محمود خوارزمی است و در شعر به قتالی تخلص می‌کرد. اما درباره لقبش (پوریای ولی) اختلاف کرده‌اند. برخی گفته‌اند اصل آن “پوربای ولی” است؛ بای لقب او در ترکی به…
رفتن به نوارابزار