مرور برچسب ها

تحقیق در مورد پر پرنده

معرفی انواع پر در پرندگان

انواع پر ساختمان پرها در نقاط مختلف بدن پرندگان از نظر شکل و حتى رنگ و اندازه مختلف است پرهاى بال مخصوص پرواز و سایر پرها براى گرم نگهداشتن و محافظت بدن است. معمولاً سه نوع پر در بدن مرغ قابل تشخیص…
رفتن به نوارابزار