مرور برچسب ها

تحقیق در مورد فرهنگ بومی تهران

تحقیق در مورد فرهنگ بومی

فرهنگ بومی چیست ؟ فرهنگی است متشکل از آداب، رفتارها، اعتقادات، هنرها، ارزش های یک جامعه ی خاص که توسط افراد همان جامعه ، بدون دخالت عامل بیرونی به وجود آمده، حفظ و مصرف می شود و نیز به واسطه ی افراد…
رفتن به نوارابزار