مرور برچسب ها

تحقیق در مورد بلوغ

تحقیق در مورد انواع بلوغ

بلوغ جنسی: این بلوغ با ترشح غده های جنسی و ظهور ویژگیهای ثانوی جنسی از قبیل رویش و نمو موهای زاید در بدن و فعالیت غده های عرق در زیر بغل، قاعده گی و محتلم شدن می باشد. که این بلوغ به زمانی اطلاق می…
رفتن به نوارابزار