مرور برچسب ها

تحقیق در مورد اعتیاد Pdf

تحقیق در مورد اعتیاد

مفهوم اجتماعی آن بستگی به نوع فرهنگی دارد که آن را توصیف می کند.مفهوم فیزیکی آن به یافته های علمی وتایید آن درآزمونهای تجربی مربوط می شود . ماده ی مخدر ماده ای است دارای خواص واثرات معین که قابل…
رفتن به نوارابزار