مرور برچسب ها

تحقیق دانشجویی

رابطه ایران باستان با کشور های همسایه خود

نخستین رابطه دولت روم با ایران در زمان مهرداد دوم ایجاد شد، و سفیری از جانب شاهنشاه اشکانی برای بستن پیمان نزد “سولا” که از جانب دولت روم به آسیای صغیر آمده بود فرستاده شد. ارمنستان شاید در همان…
رفتن به نوارابزار