مرور برچسب ها

تحقیق اعتماد به نفس

اعتماد به نفس ، تعریف و عوامل موثر بر آن

اعتماد به نفس چيست و چه اهميتي دارد؟ هر فردی از شخصیت خود، دیدگاه و نقاط ضعف و قوتش یک تصویر ذهنی دارد كه از دوران کودکی شکل می گیرد. به این تصویر «خودانگاره» می گویند: یعنی تصوری که شخص از خویشتن در…
رفتن به نوارابزار