مرور برچسب ها

تاریخ هرودوت

هرودوت | زندگی نامه و تاریخ هرودوت

هرودوت (425-485 پیش از میلاد)بزرگ‌ترین تاریخ‌نگار جهان باستان است که او را پدر تاریخ نیز دانسته‌اند. هر چند در نگارش نبردهای ایران و یونان از هم‌زبانان یونانی خود پشتیبانی می‌کند، بخش مهمی از تاریخ…