مرور برچسب ها

تاریخچه قاره اروپا

تاریخ قاره اروپا | از قدیم تا زمان حال

قاره اروپا اروپا یکی از کم وسعت ترین قاره های جهان است و در منطقه ی معتدل قرار گرفته است قاره ی اروپا را می توان دنباله ی قاره ی پهناور و مرتفع آسیا دانست. به همین جهت، برخی از جغرافیدان ها دو…