مرور برچسب ها

تاریخچه ساخت اولین سکه ها

سکه | تاریخچه و زمان ساخت اولین سکه

تاریخچه ساخت اولین سکه ها سکه عبارت از یك تكه فلز است كه وزن و عیار مخصوص دارد، با علامت مخصوص یا مهر كسانی كه آن را ضرب می كنند. اولین سکه هائی كه در دنیا ساخته شد هفت قرن قبل از میلاد مسیح بود…