مرور برچسب ها

تاريخچه مسجد شيخ لطف الله اصفهان پلاست

مهمترین تفاوت و نگاهی به معماری مسجد امام و شیخ لطف الله اصفهان

فضاهای اصلی در مسجد ایرانی دو نمونه از مساجد ایرانی (مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ لطف الله) را برای پیدا کردن فضاهای اصلی مسجد با هم مقایسه کرده ایم. هر دو در استان و شهر اصفهان در کنار میدان نقش جهان…