مرور برچسب ها

تاريخچه صنايع‌ دستي

مقاله در مورد سازمان میراث فرهنگی و تاریخچه و معرفی آن

  ميراث فرهنگي هر کشور از اساسي ترين ارکان تحکيم هويت، ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است.پژوهش در زمينه هاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزش­ هاي حاصل از ميراث طولاني جامعه و تسريع…