مرور برچسب ها

تاثیر نماز بر بدن

خواندن نماز، دعا و تلاوت قرآن چه تأثیری بر زندگی روزانه ی ما دارد؟

خواندن قرآن چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟ قرائت قرآن در زندگى مسلمان، آثار زیادى مى‌تواند داشته باشد؛ از جمله: 1. قرائت قرآن، ذكر خداوند است. با ذكر خدا دل‌ها آرام مى‌گیرد. آرامش روحى، زندگى روزمره…