مرور برچسب ها

آزمون حساسیت به باکتریوفاژ

باکتری ها بر چه اساسی طبقه بندی می شوند

تاثیر عوامل محیطی بر شکل باکتریها برخی از باکتریها مانند باسیل دیفتری ، هنگام تقسیم مانند ترکه درخت می شکنند ولی از یکدیگر جدا نمی شوند و اشکال زاویه دار مانند الفبای چینی تشکیل می دهند. باید دانست که…
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A