مرور برچسب ها

آئین‌دادرسی

همه چیز در مورد قانون جرائم رایانه ای

   بخش یكم ـ جرائم و مجازاتها              فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی            مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز                    ماده1ـ هركس به طور…