تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

کاربرد گیاهان در پزشکی

مقاله در مورد گیاهان و کاربرد های آن | ۲۴ص

گیاه (Plant) در زیست شناسی معمولا" به یک موجود زنده درحوزه رده بندی گیاهان اطلاق می شود. شاید در کاربردهای روزمره این واژه آنچنانکه درذیل تعریف شده بکار نرود. گیاهان جزیی جداناپذیر از زیست بوم انسانها و حیوانات هستند و از این رو توجه و…