تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

ژنراتور

رله حفاظت فازهای نامتعادل در ژنراتور

رله سویچی الکتریکی است که با استفاده از یک سگینال الکتریکی یک مدار را روشن و یا خاموش میکند، از مهمترین کاربردهای رله استفاده از آن برای محافظت از سیستم های الکتریکی، کنترل یک مدار ولتاژ بالا به کمک یک مدار ولتاژ پایین ، کنترل یک مدار جریان…