تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

چگونگی بهبود آموزش درس ریاضی به دانش آموزان از راه تلفیق آن با هنر

ابتکار در بهبود آموزش درس ریاضی از راه تلفیق آن با هنر

چكيده امروزه با توجه به تسلط رشته ریاضی بر علوم و تکنولوژی جدید ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه معلمان نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در مفاهیم، تاکید بر مبانی اولیه علم ریاضی و…