مرور

پروژه کارآفرینی رایگان

مقدمه: حفاظت از سيستم هاي قدرت و تجهيزات بزرگ و كوچك آن يكي از مهمترين وظايفي است كه بايد به بهترين صورت انجام پذيرد تا ثبات پايداري و فعاليت دايم سيستم تضمين شود . اين مسايل به ويژه در سيستم توزيع انرژي الكتريكي كه پيچيده ترين بخش در سيستم بزرگ قدرت به شمار مي آيد از اهميت بيشتري برخوردار است…
ادامه نوشته ...