مرور

پروژه کارآفرینی رایگان

طرح توجیهی تولید فیوز های انفورماتیک | ۸۴ص

مقدمه: حفاظت از سيستم هاي قدرت و تجهيزات بزرگ و كوچك آن يكي از مهمترين وظايفي است كه بايد به بهترين صورت انجام پذيرد تا ثبات پايداري و فعاليت دايم سيستم تضمين شود . اين مسايل به ويژه در سيستم توزيع انرژي الكتريكي كه پيچيده ترين بخش در سيستم بزرگ قدرت به شمار مي آيد از اهميت بيشتري برخوردار است چرا كه از اين سو بيشتر اشتباهات و خطاها در سيستم…
ادامه نوشته ...