تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

پرندگان ایران

مقاله ای کامل در مورد پرندگان و ساختار زندگی آنها

پرندگان مهره داران خونگرمی هستند که بال، پر و یک منقار دارند، دندان ندارند، اسکلتی دارند که در آن استخوان های زیادی با هم ترکیب شده و نیز استخوان های زیادی در آن غایب هستند، و یک کارایی بی نهایت زیادشان، سیستم تنفسشان است.…