تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

میکروسکوپ ها

مقاله کامل در مورد میکروسکوپ و تاریخچه و انواع آن | ۲۴ ص

ميكروسكوپ يكي از وسايل آزمايشگاهي اصلي در آزمايشگاه گياه شناسي است . كه در اينجا انواع آن را مورد بحث و بررسي قرار داده و طرز كار با ميكروسكوپ نوري معمولي را به تفصيل ارائه مينمائيم . ميكروسكوپهاي مختلف داراي بزرگنمائي هاي متفاوتي ميباشند…