تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

معاد چیست

مقاله کامل در مورد معاد و بحث های پیرامون آن | ۲۵ ص

مقدمه تحقیق ما در مورد مساله معاد که از اهمیت زیادی برخوردار است. معاد واژه ی عربی است به معنای رستاخیز یا دوباره برخواستن باور به رستاخیز یکی از اصول دین است مهمترین و حساسترین مسایل دینی و اسلامی بعد از خداشناسی موضوع معاد و قیامت است…