تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

خرید ناگهانی

بررسی نقش محرک محیطی در تأثیر بر خرید ناگهانی | ۹ص

مقدمه : بازاريابان مدتهاست كه اهميت خريد ناگهاني را مورد شناسايي قرار داده اند . در واقه در يك مطالعه گزارش شده است كه 8/38 درصد خريدهاي فروشگاهي به صورت ناگهاني انجام مي شود . خرده فروشان پيوسته سعي دارند تعداي خريدهاي ناهاني را…