تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه امام حسین

مقاله کامل و جامع : خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی | ۱۱ص

خلاصه مقاله : خداوند متعال موجودات مختلفی خلق کرده و در بین آنها انسان متمایز از سایر وجود ها می باشد و این تمایز به خاطر وجود قوه ی تفکر و تعقل و به خاطر ناطق بودنش می باشد . با توجه به این ویژگی هایی که خداوند به بشر داده است برای…