تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

تحقیق ورق های فلزی استاندارد

تحقیق در مورد انواع ورق های فلزی وکاربرد آن

۱- ورق های سیاه به ورقهایی می گویند که کاربردهای ساختمانی دارد واز نظر کیفیت به اصطلاح ازST۳۳شروع می شود وبه ST۵۲ختم می شود.ورقهایST۳۷ازنظرسختی ونرمی معمولی میباشد و هرچه پایین تر از st۳۷باشد ورق نرم تر می شود.به عبارتی هرچه عنصر کربن در…