مرور

تحقیق در مورد بورس اوراق بهادار

بررسی مقایسه‌ای اندازه ریسک سیستماتیک صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده در ادبيات مالي، مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه‌اي رابطه بين ريسك سيستماتيك (بتا) را با بازده مورد انتظار هر سهم نشان مي‌دهد، از مشكلات اساسي كه مديران پرتفوي وسرمايه گذاران براي بدست آوردن بازده مورد انتظار هر پرتفوي با آن مواجه‌اند صحت تخمين اندازه بتا جهت تصميم‌گيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار با اطمينان خاطر از كسب بازده مورد…
ادامه نوشته ...