مرور

تاریخچه کان ذن ریو كاراته - کان ذن ريو کاراته دو چيست

چکیده کاراته ازسال 1912 به صورت سمپاتیک از کشور ژاپن به جهان خارج معرفی شد و در سال 1964 اولین فدراسیون رسمی کاراته در جهان توسط انجمن های گوناگون ژاپنی هم زمان با بازیهای المپیک در ژاپن تشکیل یافت. مدتی بعد فدراسیون جهانی کاراته W.K.Fتأسیس و نهایتا به تأیید I.O.C رسید و اکنون این سازان زیر نظر…
ادامه نوشته ...
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A