تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

تاریخچه کاراته در ایران

مقاله کامل در مورد تشکیلات کاراته | ۱۹ص

چکیده کاراته ازسال 1912 به صورت سمپاتیک از کشور ژاپن به جهان خارج معرفی شد و در سال 1964 اولین فدراسیون رسمی کاراته در جهان توسط انجمن های گوناگون ژاپنی هم زمان با بازیهای المپیک در ژاپن تشکیل یافت. مدتی بعد فدراسیون جهانی کاراته…