مرور

بیماری لب شتری

مقاله کامل در مورد بیماری لب شتری

معرفی درخت هلو شلیل نوعی هلو با ژن‌های مغلوب می‌باشد که منجر به تولید میوه‌های بدون کرک می‌گردد. اغلب ارقام هلو که امروزه کشت و کار می‌شوند برعکس ارقام سیب و گلابی، در اثر برنامه‌های اصلاح نژاد حاصل شده‌اند. شاخه‌های درخت هلو را می‌توان به سه گروه ساده، مرکب و کاذب تقسیم نمود. شاخه‌های ساده فقط خاوی جوانه‌های رویشی می‌باشند. شاخه‌های مرکب هلو…
ادامه نوشته ...