مرور

اسم قسمت های مختلف ماشین

آشنایی با قسمت های مختلف خودرو و موتور | ۱۸ص

آشنایی با قسمت های مختلف خودرو خودرو مجموعه ای از قطعات طراحی شده مختلف می باشد که با نظم خاص و در ارتباط با یکدیگر طوری کنار هم قرار گرفته اند که هدف مورد نظر را تامین نمایند بنابراین وقتی به شکل ظاهری ان نگاه می کنیم فقط تعدادی قطعات فلزی ثابت و متحرک مانند لوله ها و بست ها و قطعات متحرک لاستیکی و فلزی و غیرو نظر ما را جلب می کند. به طور…
ادامه نوشته ...