تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

آموزش درس ریاضی

ابتکار در بهبود آموزش درس ریاضی از راه تلفیق آن با هنر

چكيده امروزه با توجه به تسلط رشته ریاضی بر علوم و تکنولوژی جدید ضرورت بیشتری برای یادگیری این علم و فهم و درک قوانین آن حس می شود. از این رو آنچه معلمان نیاز به دانستن آن دارند، ساده سازی در مفاهیم، تاکید بر مبانی اولیه علم ریاضی و…