تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

علوم انسانی

تفاوت قذف و افترا

قَذْف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران جرم دانسته میشود. فقهای شیعه بهطور اجماع بر اساس آیه ۴ سوره نور قذفکننده را مستحق مجازات، به میزان هشتاد ضربه شالق دانستهاند. آنان شرایط…

زبان و تفکر مولانا در مثنوی

آدمی وارث علوم و معارف نیاکان خویش است اما کم پیدا می شو د کسی که دانش مضبوط در ضمیر خودآگاه فردی و جمعی را در قالب چند ده هزار بیت سطر آشکار کند و قرنها عام و خاص را میهمان و مجذوب اندیشه های الهی نماید و سروده های معنوی و عرفانی خود…

کاربرد بلاکچین و کریپتوکارنسی در صنعت بیمه

بیمه یکی از صنایع بالقوه برای مهاجرت به بلاک چین است .بهره وری بیشتر به همراه کاهش انواع ریسک های عملیاتی و ارائه خدمات نوآورانه بیشتر به مشتریان این صنعت، از مهم ترین چالش هایی است که می توان بر مبنای استفاده از بلاک چین راهکارهایی را…

روابط دختر و پسر در فرهنگ غرب

در فرهنگ غرب، قرا رها و رابطه های عاشقانه آنچنان رایج و گسترده است که شاید تصور شود این مسئله ریشه در گذشته های دور و در زمره فرهنگ آنها بوده است، در حالی که این پدیده در همان فرهنگ نیز پیشینه ای کوتاه دارد.