تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
مرور

علوم انسانی

مال توقیف شده

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه تعريف كليات مفهوم اجراي احكام مدني شرايط اجراي احكام مدني اهميت اجراي احكام تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت فصل…

تفاوت قذف و افترا

قَذْف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران جرم دانسته میشود. فقهای شیعه بهطور اجماع بر اساس آیه ۴ سوره نور قذفکننده را مستحق مجازات، به میزان هشتاد ضربه شالق دانستهاند. آنان شرایط…

زبان و تفکر مولانا در مثنوی

آدمی وارث علوم و معارف نیاکان خویش است اما کم پیدا می شو د کسی که دانش مضبوط در ضمیر خودآگاه فردی و جمعی را در قالب چند ده هزار بیت سطر آشکار کند و قرنها عام و خاص را میهمان و مجذوب اندیشه های الهی نماید و سروده های معنوی و عرفانی خود…

کاربرد بلاکچین و کریپتوکارنسی در صنعت بیمه

بیمه یکی از صنایع بالقوه برای مهاجرت به بلاک چین است .بهره وری بیشتر به همراه کاهش انواع ریسک های عملیاتی و ارائه خدمات نوآورانه بیشتر به مشتریان این صنعت، از مهم ترین چالش هایی است که می توان بر مبنای استفاده از بلاک چین راهکارهایی را…

روابط دختر و پسر در فرهنگ غرب

در فرهنگ غرب، قرا رها و رابطه های عاشقانه آنچنان رایج و گسترده است که شاید تصور شود این مسئله ریشه در گذشته های دور و در زمره فرهنگ آنها بوده است، در حالی که این پدیده در همان فرهنگ نیز پیشینه ای کوتاه دارد.