مرور

حسابداری

مقدمه : بازاريابان مدتهاست كه اهميت خريد ناگهاني را مورد شناسايي قرار داده اند . در واقه در يك مطالعه گزارش شده است كه 8/38 درصد خريدهاي فروشگاهي به صورت ناگهاني انجام مي شود . خرده فروشان پيوسته سعي دارند تعداي خريدهاي ناهاني را از طريق ، طراحي فروشگاه نمايش محصول ، طراحي بسته و فروش را…
ادامه نوشته ...
مقدمه بعد از دوره اصلاحات در هند یک موج فراگیر از انتقادات درباره اندازه گیری های مالی در اجرای سیستم ارزیابی بوجود آمد که در واقع ریشه در گذشته داشت و فاقد چشم اندازی آینده نگر بود. اهمیت آن زمانی که در عصر اطلاعات شرکت ها در حال ساختن دارایی های خود هستند و قابلیت های آنها مورد سوال قرار می گیرد…
ادامه نوشته ...