تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

دستاوردهای انقلاب اسلامی

مهم ترین پرسشی که پس از گذشت مدتی از وقوع هر انقلابی در اذهان انقلابیون آن ایجاد می‎شود، این است  که انقلاب آنان چه دستاوردی برای شان به ارمغان آورده است؟ آیا آن نتایج بر اساس اهداف اصولی آن انقلاب بوده است یا نه؟ انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بلکه طبیعی است که مردم ایران نیز از دستاوردهای انقلاب خود سؤال کنند. از اینجاست که تبیین دستاوردهای انقلاب، اهمیت و بلکه ضرورت می‎یابد؛ زیرا در صورت تبیین نکردن صحیح و دقیق آن و درنتیجه، نا‎آگاهی مردم، ممکن است این تلقی در ذهن آنان به وجود آید که این انقلاب هیچ ثمره‎ای نداشته است و باید کنار گذاشته شود؛ ازاین‎رو، ممکن است انقلاب، به‎تدریج، به دست فراموشی سپرده شود یا دچار تغییرات ماهوی شده و درنهایت، به‎کلی، نابود گردد. باتوجه به این مطلب، آشکار کردن دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران ضرورت می‎یابد. این مقاله  در قالب دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری و نظامی  امنیتی  نتایج حاصل از انقلاب اسلامی ایران را بیان می کند.

در این مقاله دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در عرصه‎های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری و نظامی  امنیتی تبیین گردید. مهم ترین نتیجۀ مقالۀ پیش رو این است که انقلاب اسلامی ایران باتوجه به وجود موانعی که برخی از آن‎ها میراث دوران گذشته، به‎ویژه دورۀ پهلوی، بوده و برخی دیگر نیز خارجی بوده و به دست قدرت‎های استکباری به وجود آمده، و نیز با توجه به امکانات محدودی که در اختیار داشته است، توانست مبتنی بر آموزه‎های اسلامی و تکیه بر توان داخلی، پیشرفت‎های چشمگیری را در عرصه‎های گوناگون سیاسی(نظام مردم سالار دینی، استقلال سیاسی و…)، اقتصادی(حرکت در مسیر اقتصاد اسلامی، توسعۀ صنایع و بومی سازی، خودکفایی در برخی عرصه‎ها و..)، فرهنگی(آزادی فرهنگی در چهارچوب اسلام، گسترش فرهنگ استکبار ستیزی و…)، علمی و فناوری(هسته‎ای، لیزر، پزشکی و…) و نظامی  امنیتی( ایجاد اقتدار، ساخت انواع موشک‎های بالستیک، ناوشکن، هواپیما و…) به دست آورد.

نظرات بسته شده است