تـحـقـیـق کـن
تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

براکی تراپی

۴۷ صفحه

فایل pdf

دارای فهرست زیر:

فصل ۱ : مقدمه. ۶

مقدمه. ۷

هدف از رادیوتراپی.. ۷

انواع رادیوتراپی.. ۸

براکی تراپی.. ۹

براکی‌تراپی برای درمان سرطان‌ها به شرح ذیل کاربرد دارد. ۱۰

پیشینه. ۱۱

فصل ۲ : براکی تراپی.. ۱۳

مراحل انجام براکی تراپی.. ۱۴

روشهای براکی تراپی.. ۱۴

براکی تراپی داخل نسجی دائمی.. ۱۵

کاشت داخل نسجی موقت.. ۱۷

درمان براکی تراپی داخل حفره ای.. ۱۷

انواع براکی تراپی.. ۱۸

براکی تراپی موقت.. ۱۸

براکی تراپی دائمی.. ۱۹

ایمپلنت‌ها چگونه درون بدن جایگذاری می‌شوند؟ ۲۰

ایمپلنت‌ها چه مدت در محل قرار می‌گیرند؟ ۲۰

براکی‌تراپی با میزان دوزِ بالا (HDR) 21

مزایای Brachytherapy HDR. 22

فرایند درمان Brachytherapy (HDR) 22

براکی‌تراپی با میزان دوز پایین(LDR) 24

BrachytherapLDRچیست؟ ۲۴

مشخصه ی چشمه های رادیواکتیو مورد استفاده در براکی تراپی.. ۲۶

ایریدیوم -۱۹۲٫ ۲۹

تولید چشمه ی ایریدیوم -۱۹۲٫ ۲۹

تجربه بیمار ۳۱

احساس فرد در حین عمل جراحی.. ۳۲

پس از خارج کردن ایمپلنت‌های موقتی چه اتفاقی می‌افتد؟ ۳۳

در صورت استفاده از ایمپلنت‌های دائمی چه اتفاقی می‌افتد؟ ۳۳

خطر ایمپلنت بیمار برای اطرافیان. ۳۴

عوارض جانبی براکی تراپی.. ۳۴

حاد. ۳۵

طولانی مدت.. ۳۶

مراقبت های پس از درمان. ۳۷

رژیم غذایی.. ۳۷

مراقبت از پوست.. ۳۷

چیزهایی که بلافاصله باید به پزشک گزارش شوند. ۳۸

پیگیری مراقبت.. ۳۹

فصل ۳ : مقایسه پرتودرمانی خارجی و داخلی و انواع براکی تراپی.. ۴۰

مقایسه ی پرتودرمانی داخلی و خارجی.. ۴۱

مقایسه ی HDR   و  LDR. 41

پرتوجراحی استریوتاکتیک Stereotactic و پرتودرمانی استریوتاکتیک… ۴۲

فصل  ۴ : دزیمتری چشمه های براکی تراپی.. ۴۴

دزیمتری در براکی تراپی.. ۴۵

منابع. ۴۷

 

نظرات بسته شده است