با توجه به اینکه فعالیت های تحقیق کن به گونه ای است که ممکن است در بسیاری از موارد قانون کپی رایت در مورد تحقیقات ، مقالات ، پروژه ها و سایر مواردی که در سایت قرار میگیرد نقض شود،

لذا ذکر این نکته را ضروری میدانیم که در صورتی که تحقیقات ، مقالات ، پروژه ها و سایر مواردی که به صورت اختصاصی و کامل متعلق به شما میباشد،

و تحقیق کن آن را به صورت کپی شده برای انتشار قرار داده است، میتوانید با اسناد و مدارک و ذکر آدرس سایت خود، و مطلب مورد نظر در سایت تحقیق کن

از طریق پست الکترونیکی info@tahgigkon.ir ، به مدیریت سایت اطلاع دهید.