چکیده استفاده از کودهای زیستی و بیولوژیک چندسالی است که در کشور ما رونق پیدا کرده است و کشاورزان با کسب آگاهی از فواید این کود آن را جایگزین کودهای مضر می نمایند. این کودها از نوآوری های صنعت کشاورزی محسوب می شود . استفاده از این کود، هیچ گونه عوارض جانبی برای انسان،دام و محصول ایجاد نمی کند…
ادامه نوشته ...
 سوال جذابی است که جواب جذاب تری دارد! حتما تا به حال به این فکر کرده اید که در بین این همه حیوان چرا شیر را پادشاه جنگل می دانند. اگر تحقیق کرده باشید حتما جواب های قانع کننده ای هم گرفته اید در غیر صورت ما به این سوال ها جواب های جالبی خواهیم داد.
ادامه نوشته ...